SHOWCASE
We are Asia’s top leading art and design institutions.

OTHER AWARDS
STUDENT AWARD
AWARD 2011
The Kancil Award 2010
Updated 2011-06-12

CATEGORY

Award: Talk of The Town (Gold)
Winner: Chang Se Lin, Cheong Zhi Ling, Chew Yi Von, Low Ween Lim

Award: Xscape (Silver)
Winner: Lim Jun Yuen, Sha Yee Jin, Chen Xiao Qing

Award: Lecturers not qualified (Silver)
Winner: Chua Vui Chuan, Wang Zu Jian, Ng Wen Yi

Award: X-PRESS Yourself (Bronze)
Winner: Lim Sheng Feiyan, Wong Xin Ying, Tay Jinn Keong

Award: X-Ambush (Bronze)
Winner: Sha Yee Jin, Lim Jun Yuen, Chen Xiao Qing

Award: Guess The X (Merit)
Winner: Tung Fai Chun, Lee Suet Yee, Wong Quan Guan, Tan Yee Chuan

Award: X-Pillow Phase 1 (Merit)
Winner: Wang Zu Jian, Ng Wen Yi, Chua Vui ChuanDiploma in Advertising & Graphic Design