• ENGLISH VERSION |  
  • STUDENT E-PORTAL|   关注我们   
  •   
作品
我们是一所国际公认首屈一指的美术和设计学院。

学院成就者

表现最好的学生,这个荣誉是颁发给任何取得一等荣誉资格的学生。Chong Eva
Class BMM085
2012
Major in BA (Hons) Multimedia Design
Chong Evie
Class BMM085
2012
Major in BA (Hons) Multimedia Design

进步最多的学生,这个荣誉是颁发给任何在学习期间进步表现最显著的学生。Low Han Hoe
Class BDI085
2012
Major in BA (Hons) Graphic Design and Illustration